Servering og kiosk

På Storsjøsenteret har vi kiosksalg og servering av enkle retter.

Vi har skjenkebevilling.

Vi har servering både utendørs og innendørs.