Handel og service

Hotell, kafeteria, butikker og bensinstasjon ligger nærmere enn 10 minutters gange på gangvei fra Storsjøsenteret.