Jakt

Det er jakt på alle fire hjorteviltartene i kommunen. I tillegg er det jakt på bever, og på småvilt.


Rendalen Kommuneskoger KF kan tilby terreng for elgjakt og fellingstillatelser for villrein i Sølen-området. Jakt etter and, bever, hare, rype og skogsfugl tilbys i flere områder i samarbeid med grunneierforeningene.

forvalter den private renstammen i Rendalen østfjell. De selger renskort og tilbyr utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn og egen renstelefon under jakta.

driver med storviltjakt, småviltjakt og fiske. De selger småvilt- og fiskekort og de disponerer 18 jaktfelt for elgjakt.

Rendalen fjellstyre forvalter Rendalen Søndre Statsallmenning. Fjellstyret administrerer jakt og fiske, og tilrettelegger for friluftsliv. Se mer informasjon her.